Wsparcie negocjacji umów licencyjnych

Jakiego rodzaju umowę podpisać? Jak planować zakup – czy ma on dotyczyć tylko realizacji bieżących potrzeb przedsiębiorstwa, czy też dodatkowo uwzględniać dalszy rozwój środowiska IT?

Poszczególni dostawcy oprogramowania oferują różne standardy umów licencyjnych, istotnie różniące się w szczegółach pomiędzy sobą.

Standardowe teksty umów liczą wiele stron, zrozumienie wszystkich zapisów nie jest łatwe i często budzi wątpliwości, jak je w praktyce interpretować. Bywa, że znaczenie poszczególnych zapisów staje się istotne dopiero po upływie dłuższego czasu od zawarcia umowy. Dzieje się tak między innymi z powodu zmian organizacyjnych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Ze względu na wymienione okoliczności, negocjowanie umów licencyjnych jest zadaniem trudnym, zarówno dla działów IT, jak i zakupów. Dobre zaplanowanie dalszego rozwoju środowiska IT wymaga szerokiej wiedzy z zakresu licencjonowania szczególnie, gdy producentom oprogramowania zależy głównie na realizacji własnych, krótkoterminowych celów sprzedażowych oraz strategicznych celów korporacji, a nie dostarczeniu produktu optymalnego z perspektywy celów i strategii klienta.

Ardura Consulting oferuje pełne wsparcie w procesie negocjacji umów licencyjnych oraz procesów zakupowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów w sprzedaży i negocjowaniu umów licencyjnych wyniesionemu z pracy u dostawców oprogramowania, nasze działania charakteryzują się dużą skutecznością i gwarantują uzyskanie optymalnych warunków i zapisów.

Złóż zapytanie

4 + 7 =