Wsparcie audytu oprogramowania

Audyt licencji oprogramowania może okazać się dla dyrektora finansowego oraz dyrektora informatyki jednym z bardziej kłopotliwych i skutkujących nieoczekiwanymi efektami finansowymi wydarzeniem.

Wpływa na to kilka czynników:

u

Niewystarczająca znajomość zasad licencjonowania - zmiany oraz różnorodność przepisów licencjonowania dla różnych produktów, nawet tego samego producenta, powodują, że korzystanie z licencji zgodnie z nabytymi uprawnieniami wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego.

i

Producenci oprogramowania bardzo często pozostawiają użytkownikowi interpretację zasad licencjonowania. Prośby o wyjaśnienie konkretnych zasad i sytuacji, jednocześnie skierowane do kilku przedstawicieli producenta oprogramowania, mogą przynieść odmienne interpretacje.

l

Brak odpowiednich procedur związanych z zakupem i zarządzaniem oprogramowaniem może doprowadzić po stronie przedsiębiorstwa do powstawania zaległości w licencjonowaniu.

Zmiany organizacyjne, łączenie podmiotów prawnych itp. często skutkują utratą kontroli nad realnie używanymi licencjami, ich odniesieniem do posiadanych uprawnień kontraktowych czy zaniedbaniami we wnoszeniu opłat serwisowych.

Złożoność procedur audytowych, ich nieznajomość po stronie klienta oraz koszty związane z audytem oprogramowania, wynikające między innymi z długiego czasu trwania audytu oraz dużej liczby osób zaangażowanych w przygotowywanie dokumentów są bardzo wysokie.

Firma Ardura Consulting oferuje pomoc w opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich procedur związanych z zakupami i zarządzaniem licencjami oprogramowania, jaki wsparcie w przygotowaniu do audytu oprogramowania oraz asystę w trakcie jego realizacji.

Usługi oferowane przez Ardura Consulting umożliwią Państwu przeprowadzenie audytu oprogramowania w organizacji w sposób szybki i bezpieczny.

Złóż zapytanie

10 + 7 =