Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sięga dziesiątek, a często setek i tysięcy. Czy wszystkie są wykorzystywane? Czy mamy odpowiednie licencje na oprogramowanie używane w naszym przedsiębiorstwie? Czy rzeczywiście produkty zainstalowane na serwerach i komputerach PC w naszej organizacji są nam potrzebne i niezbędne do funkcjonowania?

Audyty przeprowadzane przez producentów oprogramowania powodują, że często dowiadujemy się o niepożądanym oprogramowaniu, które jest używane, a przynajmniej zainstalowane w naszym przedsiębiorstwie.  To oznacza znaczne wydatki, które niekoniecznie zostały przewidziane w budżecie na dany rok. Samo przeprowadzenie audytu oprogramowania jest kosztowne, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, może zostać narażona również reputacja przedsiębiorstwa. Jeżeli audyt zostanie przeprowadzony przez ograny skarbowe – koszty i problemy mogą być jeszcze większe.

 

Jak zabezpieczyć się przed takim negatywnym scenariuszem?

Ardura Consulting proponuje wykorzystanie najlepszych rozwiązań. Użycie tych narzędzi pozwala firmom na bieżąco kontrolować poziom wykorzystania posiadanych licencji, znacząco zmniejszyć czasochłonność, a tym samym i koszty zarządzania nimi.

Daje w każdej chwili aktualną wiedzę na temat posiadanych serwerów, desktopów i przypisanych do nich licencji.

Pozwala szybko zweryfikować stan posiadania po zmianach organizacyjnych.

Gwarantuje zmniejszenie kosztów i ryzyka związanego z audytem licencji oprogramowania – ponieważ system na bieżąco porównuje rzeczywiste użycie licencji z danymi kontraktowymi, HR i z pochodzącymi innych źródeł.

Minimalizuje nakłady ponoszone z tytułu nowych zakupów, gdyż pokazuje dokładne informacje, jaki sprzęt i jakie oprogramowanie posiadamy, w której wersji, przez kogo jest używane, jaki jest ich bilans w stosunku do nabytych uprawnień, jakie skutki dla tego bilansu może spowodować rozbudowa serwera, zmiana zwirtualizowanego środowiska itd.

Pomaga w podejmowaniu decyzji odnośnie zakupów poszczególnych edycji (wersji) licencji.

%

Doświadczenia klientów Flexera Software wskazują na możliwość zmniejszenia rocznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na zakup licencji i wsparcie serwisowe oprogramowania nawet o 25%

Złóż zapytanie

2 + 7 =