Zaznacz stronę

Software Asset Management

Zarządzanie licencjami oprogramowania ma zupełnie inny aspekt niż dobrami materialnymi będącymi w posiadaniu przedsiębiorstwa. W przypadku dóbr materialnych takich jak komputery, drukarki czy inne urządzenia, ewidencji i kontroli podlega ich fizyczna lokalizacja, osoby za nie odpowiedzialne oraz stopień amortyzacji. Ich aktualny stan jest weryfikowany cyklicznie podczas inwentaryzacji.

W przypadku oprogramowania sytuacja jest odmienna. Przeprowadzona inwentaryzacja może wykazać zarówno niedobór jak i istnienie instalacji oprogramowania, którego licencji nie zakupiono, czyli posiadanych nielegalnie. Może również zidentyfikować oprogramowanie bez przypisanego właściciela, a w związku z tym być może niepotrzebne przedsiębiorstwu.

Jakie mogą być przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a posiadanymi licencjami?

 

Najważniejsze z nich to:

s

Brak procedur zamawiania i należytej ewidencji posiadanych licencji.

r

Brak lub nieprzestrzeganie zasad administrowania posiadanym oprogramowaniem.

i

Niedostateczna znajomość zasad licencjonowania jak również brak śledzenia wprowadzanych przez dostawców zmian w tym zakresie.

q

Niezachowanie należytej ostrożności podczas instalowania rozszerzonych pakietów oprogramowania (zawierających dodatkowo płatne licencje), co formalnie skutkować może używaniem oprogramowania, na które licencji nie nabyto.

Błędy popełnione w trakcie procesu zamawiania oprogramowania.

Ardura Consulting oferuje przeprowadzanie cyklicznych spisów „z natury”, których efektem będzie przedstawienie dokładnej informacji o używanych i posiadanych licencjach oraz wskazanie niedoborów lub nadmiaru w ich stanie.

Złóż zapytanie

9 + 10 =