Zaznacz stronę

Oprogramowanie do zarządzania licencjami

Liczba systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sięga dziesiątek, a często setek i tysięcy. Czy wszystkie są wykorzystywane? Czy mamy odpowiednie licencje na oprogramowanie używane w naszym przedsiębiorstwie? Czy rzeczywiście produkty zainstalowane na serwerach i komputerach PC w naszej organizacji są nam potrzebne i niezbędne do funkcjonowania?

Audyty przeprowadzane przez producentów oprogramowania powodują, że często dowiadujemy się o niepożądanym oprogramowaniu, które jest używane, a przynajmniej zainstalowane w naszym przedsiębiorstwie.  To oznacza znaczne wydatki, które niekoniecznie zostały przewidziane w budżecie na dany rok. Samo przeprowadzenie audytu oprogramowania jest kosztowne, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, może zostać narażona również reputacja przedsiębiorstwa. Jeżeli audyt zostanie przeprowadzony przez ograny skarbowe – koszty i problemy mogą być jeszcze większe.

 

Jak zabezpieczyć się przed takim negatywnym scenariuszem?

Ardura Consulting (Solution Provider firmy Flexera Software) proponuje wykorzystanie rozwiązań oferowanych przez jednego z najważniejszych dostawców oprogramowania wspierającego zarządzanie uprawnieniami licencyjnymi – firmę Flexera Software. Użycie tych narzędzi pozwala firmom na bieżąco kontrolować poziom wykorzystania posiadanych licencji, znacząco zmniejszyć czasochłonność, a tym samym i koszty zarządzania nimi.

Podstawowy dla zarządzania licencjami pakiet oprogramowania o nazwie FlexNet Manager Suite for Enterprises posiada funkcjonalności ułatwiające zarządzanie licencjami w wielu aspektach, w tym m.in.: gromadzenie i integrację informacji o zainstalowanym sprzęcie i oprogramowaniu; możliwość uzyskania w każdym momencie odpowiedzi na pytanie: jakie licencje zostały zainstalowane i jakie są faktycznie użytkowane; utrzymywanie na bieżąco zgodności z posiadanymi uprawnieniami (ang. compliance); wsparcie i optymalizację wykorzystania złożonych modeli licencjonowania, np. Oracle Named User Plus, Oracle Processor, IBMPVU, IBM RVU, Microsoft processor-core i wiele innych.

Wdrożenie w firmie FlexNet Manager Suite for Enterprises przynosi wymierne korzyści:

Daje w każdej chwili aktualną wiedzę na temat posiadanych serwerów, desktopów i przypisanych do nich licencji.

Pozwala szybko zweryfikować stan posiadania po zmianach organizacyjnych.

Gwarantuje zmniejszenie kosztów i ryzyka związanego z audytem licencji oprogramowania – ponieważ system na bieżąco porównuje rzeczywiste użycie licencji z danymi kontraktowymi, HR i z pochodzącymi innych źródeł.

Minimalizuje nakłady ponoszone z tytułu nowych zakupów, gdyż pokazuje dokładne informacje, jaki sprzęt i jakie oprogramowanie posiadamy, w której wersji, przez kogo jest używane, jaki jest ich bilans w stosunku do nabytych uprawnień, jakie skutki dla tego bilansu może spowodować rozbudowa serwera, zmiana zwirtualizowanego środowiska itd.

Pomaga w podejmowaniu decyzji odnośnie zakupów poszczególnych edycji (wersji) licencji.

%

Doświadczenia klientów Flexera Software wskazują na możliwość zmniejszenia rocznych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo na zakup licencji i wsparcie serwisowe oprogramowania nawet o 25%

Złóż zapytanie

8 + 1 =